Συνέδριο: Τα Κάστρα της Βιομηχανίας

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου, ανακοινώνει την διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση, που θα διεξαχθεί στις 12-13-14 Μαΐου 2022 στην ΑΠΟΘΗΚΗ Δ της Προβλήτας του ΟΛΘ και καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Σε αρκετές πόλεις μεγάλα ανενεργά βιομηχανικά συγκροτήματα έχουν ενταχθεί στη ζωή της πόλης μέσω της επανάχρησης. Πολλά όμως παραμένουν ανενεργά έχοντας υποστεί μεγάλες φθορές και κινδυνεύοντας από ανεπανόρθωτες βλάβες. Το συνέδριο θα έχει στόχο να διερευνήσει θέματα που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων που σήμερα αποτελούν στοιχεία μνήμης. Ακόμα, επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα συγκροτήματα στην καθημερινή μας ζωή. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιθυμεί, παράλληλα με την προβολή ζητημάτων αποκατάστασης και επανάχρησης του υλοποιημένου ή προγραμματιζόμενου έργου που αφορά σε ανενεργά βιομηχανικά κτίρια, να ενθαρρύνει το επιστημονικό έργο που μέσα από την έρευνα και τις προτάσεις του μπορεί να φωτίσει τον συσχετισμό του θέματος με ζητήματα εκπαίδευσης καθώς και με το κοινωνικό πεδίο μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου παρακάτω:

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και διαδικτυακά παρακάτω:

Σημαντική είναι και η παράλληλη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία, με 66 συμμετοχές, 30 μελετών βραβευμένων σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και 36 διπλωματικών εργασιών από 5 πανεπιστήμια της χώρας, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών. Τα εγκαίνια της παράλληλης έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαΐου.


Υπό την αιγίδα


Υποστηρικτές


Χρυσός Χορηγός


Αργυρός Χορηγός


Χορηγοί

Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Τηλέφωνο : 2310883121 – 2310228320
Email: castlesofindustry@gmail.com