Έκθεση Βραβευμένων Μελετών & Έργων

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του συνεδρίου, θα διοργανωθεί έκθεση με θέμα:


Βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικού έργου για την αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων, οι οποίες διακρίθηκαν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Καλούμε όλες και όλους τους αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν στην έκθεση και να συμβάλλουν μέσα από την έκθεση και προβολή της διακριθείσας μελέτης τους, στην ανάδειξη της σημασίας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την προαγωγή του αστικού πολιτισμού και στην ανάδειξη της παρουσίας αρχιτεκτονικών προτάσεων και απαντήσεων στα θέματα διαχείρισης σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων.

Όροι διεξαγωγής της Έκθεσης:

Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν βραβευμένες και διακριθείσες μελέτες αρχιτεκτονικού έργου για την αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση βιομηχανικών κτιρίων και συνόλων.

Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν αρχικά ηλεκτρονικά, δήλωση συμμετοχής, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (τίτλος διαγωνισμού, αγωνοθέτης, έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού κλπ), τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην διακριθείσα μελέτη, το βραβείο ή διάκριση που απονεμήθηκε κλπ.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν οδηγίες σχετικά με τη σύνθεση της πινακίδας και τον τρόπο αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου της πινακίδας.

Αποστολή Δήλωσης συμμετοχής στην έκθεση: έως 01 Νοεμβρίου 2021

Προθεσμία αποστολής του ηλ. αρχείου της πινακίδας: έως 10 Ιανουαρίου 2022

Η αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω email στην διεύθυνση castlesofindustry.expo@gmail.com

Η έκθεση θα συνοδεύεται από έκδοση σχετικού λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών.


Επιπλέον, σε συνεργασία με την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης , θα προβληθούν επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες σχετικές με το θέμα της έκθεσης.

Advertisement
%d bloggers like this: