Κρίσιμες Ημερομηνίες

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:30 Μαΐου 2021
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων:30 Ιουνίου 2021
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου:16 Οκτωβρίου 2021
Γνωστοποίηση της κρίσης των πλήρων κειμένων:30 Νοεμβρίου 2021
Αποστολή τελικών κειμένων:30 Δεκεμβρίου 2021

%d bloggers like this: