Όροι συμμετοχής

Όροι διεξαγωγής Συνεδρίου

Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με ή χωρίς ανακοίνωση. Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι πρωτότυπες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, και θα κριθούν ως περιλήψεις και πλήρη κείμενα από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Το συνέδριο θα λήξει με διατύπωση πορισμάτων από το σώμα των συνέδρων.

Κόστος συμμετοχής

Ποσό έγκαιρης εγγραφής
(έως 15/12/2021)
Ποσό εγγραφής
(μετά την 16/12/2021)
Σύνεδροι – εισηγητές80,00 ευρώ100,00 ευρώ
Σύνεδροι χωρίς εισήγηση25,00 ευρώ35,00 ευρώ

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της συμμετοχής θα γίνεται στον λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN GR7101011210000000000026017 (αναγράφεται το όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντος και ο λόγος: συμμετοχή στο συνέδριο: Τα Κάστρα της Βιομηχανίας).

Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  1. Τόμους πρακτικών (μόνο για τους συνέδρους-εισηγητές)
  2. Φάκελο συμμετοχής
  3. Βεβαίωση παρακολούθησης
  4. Καφέ και γεύματα

Για την ένταξη στα πρακτικά των εισηγήσεων τους θα πρέπει οι σύνεδροι-εισηγητές να έχουν καταθέσει το παραπάνω ποσό πριν από την 20η Ιανουαρίου 2022.

%d bloggers like this: